วันพุธ, กรกฎาคม 03, 2556

อัยการผู้เขียนเทิดพระเกียรติ:เจ้าหญิงนักกฎหมายฯ


ภาพจากfacebookของคุณ Yai Sawate Apairatana  หรือคุณใหญ่-เสวต อภัยรัตน์ อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงเป็นภาพประจำตัวของเขา เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา

องค์ภา และพระสหาย รวมทั้งคุณ  Yai Sawate Apairatana ในบรรยากาศเป็นกันเองอบอุ่น

ภาพที่องค์ภา หรือ Pat Mahidol แท็กไปที่facebookของ Yai Sawate Apairatana
29 มกราคม 

กับ Yai Sawate Apairatana

แชร์

ติดตาม · 27 กรกฎาคม 2012 

ถูกใจ · แชร์

คุณ Yai Sawate Apairatana หรือคุณเสวต อภัยรัตน์ ปัจจุบันเป็นอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งที่แห่งนี้องค์ภา เคยทรงเป็น รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู[  และได้เทิดพระเกียรติพระองค์ภา ในขณะปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายอย่างโดดเด่น

หน้าเวบเพจของสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข่าวสารในหน้าเพจ
ทรงเสด็จ ณ อ.อินซ์บรูค ประเทศออสเตรีย และแจกหนังสือ "กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ" ให้กับคนไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ — ที่ Insbruck


อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนคนไทยในออสเตรีย
 — กับ Yai Sawate Apairatana ที่Insbruck

คุณใหญ่เข้าประชุมระดับนานาชาติระหว่างตามเสด็จพระองค์ภาปฏิบัติพระกรณียกิจในต่างประเทศ
คุณเสวต อภัยรัตน์ (คุณใหญ่)เขียนบทความเทิดพระเกียรติเรื่อง"เจ้าหญิงนักกฎหมาย มิ่งขวัญแดนอีสาน"ลงใน วารสารเนติบัณฑิตไทย ฉบับพิเศษ รวมวารสารเนติบัณฑิตไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ องค์ภา ได้ทรงงานสำคัญๆด้านกฎหมายดังนี้

พ.ศ. 2549 - อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด[6]
  • พ.ศ. 2550 - อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงานคดียาเสพติด[7]
  • พ.ศ. 2551 - อัยการจังหวัดผู้ช่วย(ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี[8]
  • พ.ศ. 2552 - รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี[9]
  • พ.ศ. 2553 - รองอัยการจังหวัดพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา[10]
  • พ.ศ. 2554 - รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู[11]
  • พ.ศ. 2554 - อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน[12]
  • พ.ศ. 2555 - เอกอัครราชทูต (นักบริหารระดับสูง) ประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย[13]
  • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐออสเตรีย[14]
  • 7 มกราคม พ.ศ. 2556 - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวัก อีกตำแหน่งหนึ่ง[15]
  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวีเนีย อีกตำแหน่งหนึ่ง[16]
สำหรับประวัติส่วนตัวนั้นคุณเสวต อภัยรัตน์ อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นเสือคำราม) 
ในด้านครอบครัวนั้น คุณใหญ่ เสวต อภัยรัตน์ มีบุตรสาว 1 คน ในภาพขณะพา"น้องแยม" บุตรสาวเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ และัแม่ฮ่องสอนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2547 (ที่มา:บทความไปเที่ยวฮ่องสอนกันเถอะ ในเว็บไซต์ http://www.tulaw241.com )